IIV Qashqadaryo akademik litseyi rus tili fani o’qituvchisi Boboqulova Dilobarning М.А.Шолохов. » Судьба человека» mavzusidagi ochiq darsi.