Men IIV Qashqadaryo akademik litseyi» Tillarni o’rganish» kafedrasining kafedra mudirasi, yetakchi o’qituvchisi Nazarova Nafosatman. Men kafedram bilan birgalikda o’quvchilarimizga samarali bilim berish maqsadida online darslarni o’z vaqtida reja asosida olib boryapmiz.Online darslar mobaynida o’quvchilarni qiziqtirish uchun ovozli va video shakldagi ma’lumotlardan foydalanib dars o’tyapmiz. Men o’ylaymanki o’quvchilarimiz bundan minnatdor va darslar mobaynida o’zlariga kerakli ma’lumotlarni o’z vaqtida olishyapti.